Technická měřidla a počítačové systémy
Technická měřidla a počítačové systémy
MENU

Zkušební lisy

Domů » Produkty » Zkušební lisy

Zkušební lisy jsou určeny pro testování stavebních materiálů jako jsou napřbetonové kostkyobrubníkytvarovkybetonová dlažbacihlycementy apod.  v tlaku a  ohybu až do zatížení 5000 kN.

zastoupení firmy  RatioTeC / Německo / v této oblasti nabízíme:

  • Zkušební lisy s jedním pracovištěm pro zkoušky do 3000 kN pro zkoušky zejména betonových kostek
  • Zkušební lisy kombinované s dvěma a více zkušebnímy prostory 3000kN / 200kN pro tlakové zkoušky betonových výrobků v tlaku a tahu za ohybu.
  • Zkušební lisy pro zkoušky cementů a maltových směsí dle ČSN EN 196-1
  • Laboratorní přístroje pro vybavení stavebních zkušebních laboratoří / sušičkymíchačkyvany pro uskladnění vzorků apod..
  • Zkušební lisy pro dynamické zkouškytaké za různých klimatických podmínek.
  • Laboratorní nábytek
  • Speciální zkušební standy pro zátěžové zkoušky betonových nosníků a betonových konstrukcí.
  • Zkušební lisy pro zkoušky cihel.
  • Zkušební stroje a zařízení na zakázku dle požadavku zákazníka.

Digitální zpracování výsledků měření a zejména napojení lisů na PC s programovým vybavením M TEST řadí tyto zkušební přístroje do špičky v této třídě.