Technická měřidla a počítačové systémy
Technická měřidla a počítačové systémy
MENU

Zkušební stroje

Domů » Služby » Zkušební stroje
TIRAtest 28300

Univerzální zkušební stroje (trhací stroje) slouží k posouzení mechanických vlastností rozličných materiálů jako jsou kovy,
plasty, gumy, textilie, dřevo, papír atd.

V tahu, tlaku nebo ohybu a to jak za normálních klimatických podmínek tak i za vysokých či nízkých teplot (-150°C do 1500°C). Mikroprocesorem řízená technika, ve spojení s kvalitními snímači veličin, dosahuje maximální přesnosti a nabízí uživateli, při použití osobního počítače, vynikající komfort ovládání zkušebního procesu a vyhodnocení dosažených výsledků experimentu včetně statistického zpracování a archivace dat.

Softwarové vybavení pracuje pod operačními systémy Microsoft WINDOWS® a je plně lokalizováno.

V zastoupení firmy TIRA a WPM nabízíme a dodáváme:

Zkušební stroje TIRAtest jsou osazovány vždy tou nejmodernější technikou, kvalitní elektronikou a řídícími komponenty, které spolu s programovým vybavením TIRAtest a vhodnými upínacími a zkušebními přípravky zaručují komfortní práci na precizní testování.

řídící jednotka EDCi

Pro řízení zkušebních strojů TIRAtest stejně jako měření je využívána již několikátá generace řídících jednotek EDCi. V současné době je nasazována řada EDCi 22, EDCi 52 a EDCi 72, která se vyznačuje především následujícími technickými parametry:

To co dělá stroj vynikajícím je určitě software. Zkušební software TIRAtest vyvíjela a zdokonalovala firma TIRA několik let.

Tento sofware je nasazován v klasických aplikacích provádění zkoušek materiálů, ale také pro složitější testování na bázi výzkumných a vývojových úkolů.

Programové prostředí TIRA je komfortní, ale zároveň sandné pro ovládání a práci se samotným zkušebním strojem TIRAtest.

Kvalita, zkušenosti, dlouholetá tradice a spolehlivost těchto strojů, kvalitní servisní zázemí řadí tuto firmu mezi přední dodavatele této techniky nejen na náš trh.

Zkušební stroje