Technická měřidla a počítačové systémy
Technická měřidla a počítačové systémy
MENU

Modernizace zkušebních strojů

Domů » Služby » Modernizace zkušebních strojů

Neustále rostoucí požadavky na kvalitu materiálů, zavádění norem EN/ISO a nových podnikových norem a v neposlední řadě konkurence schopnost v Evropské Unii vytvářejí tlak na zkvalitňování a zpřesňování procesu testování materiálů. Nasazením výpočetní techniky v kombinaci s výkonnou měřící technikou tyto požadavky jistě splní.

Navíc výpočetní technika zajistí dlouhodobou archivaci a rychlou dostupnost naměřených dat s případnou distribucí v počítačové síti.

Většina starších zkušebních zařízení je vybavená zastaralou elektronikou avšak zkušební rám stroje může bez problému dále sloužit. Firma TEMPOS si Vám touto cestou dovoluje nabídnou cenově dostupné řešení moderního přístupu k testování materiálu.

Mechanická část:

Při modernizaci elektronických strojů bývá zpravidla stávající ovládací elektronická nebo mechanická ovládací skříň upravena, nebo zcela nahrazena novým řídícím panelem. Konstrukce zatěžovacího rámu zůstává z větší části v původním stavu, avšak je upravena a přizpůsobena novým prvkům snímání síly a dráhy, popř. dalšímu optimálnímu příslušenství (čelisti , extenzometry…)

Elektronická část

Veškerá elektronika systému řízení a snímání (dráhy, síly, přídavných kanálů) je nahrazena novou externí výkonnou řídící a snímací jednotkou, která je k počítači připojena komunikační linkou. Tato jednotka zajišťuje snímání požadovaných veličin ze všech kanálů současně s vysokým rozlišením a vysokou vzorkovací frekvencí 2,5 kHZ /až 10 kHZ / (měření se provede každých 0,1 ms). Počítač slouží pro zobrazení a zaznamenání probíhajícího měření (jednak jako číselný údaj a jako grafický záznam ve zvolených osách) v reálném čase. Pro komfortnější ovládání je stroj vybaven ruční magnetickou funkční klávesnicí.

Na přání zákazníka provádí firma TEMPOS generální opravy všech mechanických částí, s vymezením veškerých vůlí v uložení, u hydraulických zkušebních strojů nahrazena hydraulická část novým hydraulickým agregátem , tak aby po doplnění novým elektronickým systémem byla zaručena dlouhodobá životnost těchto zkušebních zařízení

V případě modernizací tvrdoměrů je provedena automaticky generální oprava s vyvložkováním šroubu
a úpravou celého zařízení pro zabudování nové optiky a elektronického vyhodnocovacího systému .