+420 553 623 055Univerzální zkušební stroje dvousloupové do max. zatížení 20 kN. (stolní provedení)
 

 Stroje v tomto provedení jsou vhodné pro zkoušky textilií, plastů, papíru, dřeva, kovů  a plechů, gum, fólií , zkoušky tření a odlupu , pevnosti lepených spojů, svárů, zkoušky automobilových komponentů apod. v tahu, tlaku a ohybu.   

U těchto strojů je možné nasadit stacionární průtahoměr pro měření prodloužení, mezí kluzu , modulu pružnosti. Za použití teplotní komory je možné na těchto strojích provádět zkoušky materiálů za zvýšených, nebo snížených teplot, různých klimatizačních podmínek apod.

 

Stroje je možné specifikovat v případě potřeby jako dvouprostorový, s využitím obou zkušebních prostorů, případně vyrobit s rámem upraveným dle přání a požadavků zákazníka.
Obrázky