+420 553 623 055Zkušební lisy

Zkušební lisy jsou určeny pro testování stavebních materiálů jako jsou např. betonové kostky, obrubníky, tvarovky, betonová dlažba, cihly, cementy apod.  v tlakuohybu až do zatížení 5000 kN.

 

V zastoupení firmy   RatioTeC / Německo / v této oblasti nabízíme:

  • Zkušební lisy s jedním pracovištěm pro zkoušky do 3000 kN pro zkoušky zejména betonových kostek
  • Zkušební lisy kombinované s dvěmy a více zkušebnímy prostory 3000kN / 200kN pro tlakové zkoušky betonových výrobků v tlaku a tahu za ohybu.
  • Zkušební lisy pro zkoušky cementů a maltových směsí dle ČSN EN 196-1
  • Laboratorní přístroje pro vybavení stavebních zkušebních laboratoří / sušičky, míchačky, vany pro uskladnění vzorků apod..
  • Zkušební lisy pro dynamické zkoušky, také za různých klimatických podmínek.
  • Laboratorní nábytek
  • Speciální zkušební standy pro zátěžové zkoušky betonových nosníkůbetonových konstrukcí.
  • Zkušební lisy pro zkoušky cihel.
  • Zkušební stroje a zařízení na zakázku dle požadavku zákazníka.

 

Digitální zpracování výsledků měření a zejména napojení lisů na PC s programovým vybavením M TEST řadí tyto zkušební přístroje do špičky v této třídě.
Obrázky