+420 553 623 055Přístroje pro měření tvrdosti materiálů podle zkušebních metod Brinella, Vickerse, Rockwella, Superrockwella, Knopa, a dalších.
  V zastoupení firem KB Prüftechnik,   Gnehm WPM zde naleznete širokou škálu tvrdoměrů od manuálníchpo automatické s optickým nebo digitálním vyhodnocením, s možností napojení na osobní počítač s programovým vybavením pracujícím pod operačními systémy Microsoft WINDOWS® v české verzi. Současně provádíme modernizace tvrdoměrů s napojením na PC, servis a kalibrace tvdoměrů.
Obrázky