+420 553 623 055        Zkušební trhací stroje TIRAtest

Univerzální zkušební stroje (trhací stroje) slouží k posouzení mechanických vlastností rozličných materiálů jako jsou papír, plasty, gumy, textilie, kovy atd. v tahu, tlaku nebo ohybua to jak za normálních klimatických podmínek tak i za vysokých či nízkých teplot (-150°C do 1500°C). Mikroprocesorem řízená technika, ve spojení s kvalitními snímači veličin, dosahuje maximální přesnosti a nabízí uživateli, při použití osobního počítače, vynikající komfort ovládání zkušebního procesu a vyhodnocení dosažených výsledků experimentu včetně statistického zpracování a archivace dat. Softwarové vybavení pracuje pod operačními sytémy Microsoft WINDOWS® a je plně lokalizováno.

  V zastoupení firmy TIRA a WPM nabízíme a dodáváme:

 • Univerzální zkušební stroje v jednosloupovém stolním provedení do max. zatížení 5 kN.
 • Univerzální zkušební stroje dvousloupového stolního provedení do max zatížení 20 kN.
 • Univerzální zkušební stroje s elektromotorickým pohonem až do max. zatížení 1000 kN.
 • Hydraulické zk. stroje pro statické a únavové zkoušky materiálů až do zatížení 3000 kN.
 • Zkušební standy pro zkoušky pružin všech druhů.
 • Zkušební stroje ležaté pro zkoušky zejména ocelových lan a elektrického vedení.
 • Speciální zkušební standy pro zkoušky automobilových dveří a automobilových komponentů.
 • Zkušební stroje a zařízení na zakázku dle požadavku zákazníka.

 

Zkušební stroje TIRAtest jsou osazovány vždy tou nejmodernější technikou, kvalitní elektronikou a řídícími komponenty, které spolu s programovým vybavením TIRAtest a vhodnými upínacími a zkušebními přípravky zaručují komfortní práci na precizní testování.

 

Pro řízení zkušebních strojů TIRAtest stejně jako měření je využívána již několikátá generace řídících jednotek EDC. V současné době je nasazována řada EDC 220 a EDC 580, která se vyznačuje především následujícími technickými parametry:

 

           - Vynikající rozlišení síly, protažení  ±180.000 dílků
            - Možnost doplnění o přídavné kanály dle zvolené jednotky až 8 pozic
            - Komunikace s PC přes Ethernet, USB
            - Možnost ovládání stroje přímo z řídící jednotky, nebo ruční klávesnice RMC
            - Sledování měřených hodnot, stejně jako základní ovládání a provedení
                zkoušek je možné ovládat přímo přes klávesnici a display jednotky
            - Možnost nasazení přídavného ovladače RMC 

 

 


Tiratest software   To co dělá stroj vynikajícím je určitě software. Zkušební software TIRAtest vyvíjela a zdokonalovala firma TIRA několik let.  Tento sofware je nasazován v klasických aplikacích provádění zkoušek materiálů, ale také pro složitější testování na bázi výzkumných a vývojových úkolů.

Programové prostředí TIRA je komfortní, ale zároveň sandné pro ovládání a práci se samotným zkušebním strojem TIRAtest.

Kvalita, zkušenosti, dlouholetá tradice a spolehlivost těchto strojů, kvalitní servisní zázemí řadí tuto firmu mezi přední dodavatele této techniky nejen na náš trh.
  


 Speciální zkušební stroje jsou nasazovány pro nestandardní zkušební úkoly, pro speciální testování rozměrově nebo technicky náročných dílů, pro testování materiálů dle speciálních konkrétních požadavků zákazníka.

 

I v této kategorii nabízíme celou širokou škálu zkušebních strojů a zkušebních zařízení např. na zkoušky

 

 • letadlových dílů a jeho částí,,konstrukčních prvků
 • pružin,listových pér, gumových spojek, pružných elementů
 • dřevěných materálů, dřevěných konstrukcí, trámů, dvěří spod.
 • automobilových dveří,
 • ležatých strojů pro zkoušky lan a vedení

   

   V této sekci uvádíme jen část vybraných zkušebních zařízení. Pokud zde najdete přesněto co hledáte, neznamená to, že tento stroj neumíme vyrobit. Kontaktujte nás prosím s konkrétnímy požadavky a my Vám rádi nabídneme zkušební zařízení dle Vašich představ.

  


Přístroje pro měření tvrdosti materiálů podle zkušebních metod Brinella, Vickerse, Rockwella, Superrockwella, Knopa, a dalších.
  V zastoupení firem KB Prüftechnik,   Gnehm WPM zde naleznete širokou škálu tvrdoměrů od manuálníchpo automatické s optickým nebo digitálním vyhodnocením, s možností napojení na osobní počítač s programovým vybavením pracujícím pod operačními systémy Microsoft WINDOWS® v české verzi. Současně provádíme modernizace tvrdoměrů s napojením na PC, servis a kalibrace tvdoměrů.


Zkušební lisy

Zkušební lisy jsou určeny pro testování stavebních materiálů jako jsou např. betonové kostky, obrubníky, tvarovky, betonová dlažba, cihly, cementy apod.  v tlakuohybu až do zatížení 5000 kN.

 

V zastoupení firmy   RatioTeC / Německo / v této oblasti nabízíme:

 • Zkušební lisy s jedním pracovištěm pro zkoušky do 3000 kN pro zkoušky zejména betonových kostek
 • Zkušební lisy kombinované s dvěmy a více zkušebnímy prostory 3000kN / 200kN pro tlakové zkoušky betonových výrobků v tlaku a tahu za ohybu.
 • Zkušební lisy pro zkoušky cementů a maltových směsí dle ČSN EN 196-1
 • Laboratorní přístroje pro vybavení stavebních zkušebních laboratoří / sušičky, míchačky, vany pro uskladnění vzorků apod..
 • Zkušební lisy pro dynamické zkoušky, také za různých klimatických podmínek.
 • Laboratorní nábytek
 • Speciální zkušební standy pro zátěžové zkoušky betonových nosníkůbetonových konstrukcí.
 • Zkušební lisy pro zkoušky cihel.
 • Zkušební stroje a zařízení na zakázku dle požadavku zákazníka.

 

Digitální zpracování výsledků měření a zejména napojení lisů na PC s programovým vybavením M TEST řadí tyto zkušební přístroje do špičky v této třídě.


Charpyho kladiva jsou určeny pro zkoušky vrubové houževnatosti na normovaných vzorcích kovových materiálů. Zkoušky lze případně provádět při vysokých a nízských teplotách. Tato zkouška je nezbytná pro konstruktéry automobilového, leteckého a strojírenského průmyslu. V naši nabídce můžete najít kladiva stolního provedení do 50 J nebo stacionární kladiva do 450J.


Vibrační technika TIRA

Vibrační technika slouží k simulování několikanásobného přetížení při různých kmitočtových změnách v různých podmínkách. Cílem je stanovení životnosti a spolehlivosti zkoušených prvků (elektronika, letecké přístroje, součástky, snímače apod..)


 Firma TIRA nabízí v tomto segmentu rozsáhlou škálu vibračních zkušebních zařízení v rozsahu
9 N až 200 KN s možností navodit Sinový, nahodilý a klasický ráz, taktéž různé varinaty jejich kombinací.

Přehledový prospekt zkušebních zařízení TIRAvib a vibračních bubnů k stažení  

 

Jedním z menších modelů firmy TIRA je Vibrační zařízení 51110

Tento stol model je určen pro testování snímačů, elektronických komponentů a součástek, automobilových spínacích prvků apod. do hmotnosti 10 kg / =100 N /.

 

    Spolu s zesilovačem BAA 120 a controlerem 
     s zpětnou vazbou umožňují testovat 
     požadované komponenty v rozsahu
     DC - 7000 Hz a zrychlením 45g sínus.

 

 

 

 

Jedním z největších modelů firmy TIRA je bezpochybně Vibrační zařízení S 59410/AIT-440-3”

Tento vodou chlazený elektrodynamický vibrátor je vmontován do ”AIT”-klopného zařízení.

Širokopásmový elektrodynamický vibrační přístroj operuje  ve frekvenčním rozsahu od 5 do 3000 Hz, buď v sinusovém, nahodilém nebo rázovém buzení.

Vibráční stand je navržený pro plynulou práci poskytuje excelentní příčnou a rotační tuhost. Totální amplituda činí 2” (50.8 mm), volitelně 3” (76.2 mm).

 

Kapacita podporující zkušební zátěž je dosahována unikátním pneumatickým podpůrným systémem, který dovoluje úplný posuv také pro větší hmotnosti zkoušených předmětů a zatížení až do 910 kg. Vzduchové elastické vaky redukují vibrace působící na okolní prostředí. Systém je také vybaven hydrostatickým ložiskem k zajištění hladkého pohybu s malým třením.

 

Samotný Vibrátor může být také doplněn TGT MO 48 XXL vedeným kluzným montážním stolem až do velikosti 2 m. Spolu s tímto vedeným kluzným stolem opatřeným olejovým filmem nabízí TIRA kompaktní testovací systém k realizaci široké palety vibračních testů.

 

Vedené kluzné stoly s olejovým filmem nabízejí možnost zkoušet velké a těžké testovací zátěže, které generují velké kyvné, klopné a kolísavé momenty nad deskou kluzného stolu přesně ve vysokých těžištích.

 

 

 

 

 Směry působení sil