+420 553 623 055


Vítáme Vás na stránkách firmy TEMPOS


Vážení obchodní přátelé,

 

Vážíme si toho, že jste navštívili tyto stránky  firmy TEMPOS. Naleznete zde kompletní nabídku našich služeb, sortimentu a aktuální informace o činnosti naší firmy.
 

Naše obchodní oddělení se teší na Vaše případné dotazy.


28. výročí firmy TEMPOS 

 

Vážení zákazníci, obchodní partneři.
 
Již 28 let působí úspěšně firma TEMPOS na našem trhu.  Děkujeme všem našim zákazníkům za projevenou přízeň a těšíme se na další dobrou spolupráci

stroje


Zkušební stroje

Univerzální zkušební stroje (trhací stroje) slouží k posouzení mechanických vlastností rozličných materiálů jako jsou papír, plasty, gumy, textilie, kovy atd. v tahu, tlaku nebo ohybu a to jak za normálních klimatických podmínek tak i za vysokých či nízkých teplot (-150°C do 1500°C). Mikroprocesorem řízená technika, ve spojení s kvalitními snímači veličin, dosahuje maximální přesnosti a nabízí uživateli, při použití osobního počítače, vynikající komfort ovládání zkušebního procesu a vyhodnocení dosažených výsledků experimentu včetně statistického zpracování a archivace dat. Softwarové vybavení pracuje pod operačními sytémy Microsoft WINDOWS® a je plně lokalizováno.

  V zastoupení firmy TIRA a WPM nabízíme a dodáváme:

 • Univerzální zkušební stroje v jednosloupovém stolním provedení do max. zatížení 2,5 kN.
 • Univerzální zkušební stroje dvousloupového stolního provedení do max zatížení 20 kN.
 • Univerzální zkušební stroje s elektromotorickým pohonem až do max. zatížení 600 kN.
 • Hydraulické zk. stroje pro statické a únavové zkoušky materiálů až do zatížení 3000 kN.
 • Zkušební standy pro zkoušky pružin všech druhů.
 • Zkušební stroje ležaté pro zkoušky zejména ocelových lan a elektrického vedení.
 • Speciální zkušební standy pro zkoušky automobilových dveří a automobilových komponentů.
 • Zkušební stroje a zařízení na zakázku dle požadavku zákazníka.

Kvalita, zkušenosti, dlouholetá tradice a spolehlivost těchto strojů, kvalitní servisní zázemí řadí tyto firmy mezi přední dodavatele této techniky nejen na náš trh.
  více...


Zkušební lisy

Zkušební lisy jsou určeny pro testování stavebních materiálů jako jsou např. betonové kostky, obrubníky, tvarovky, betonová dlažba, cihly, cementy apod.  v tlaku a  ohybu až do zatížení 5000 kN.

 

V zastoupení firmy RatioTeC / Německo / v této oblasti nabízíme:

 • Zkušební lisy s jedním pracovištěm pro zkoušky do 3000 kN pro zkoušky zejména betonových kostek
 • Zkušební lisy kombinované s dvěmy a více zkušebnímy prostory 3000kN / 200kN pro tlakové zkoušky betonových výrobků v tlaku a tahu za ohybu.
 • Zkušební lisy pro zkoušky cementů.
 • Laboratorní přístroje pro vybavení stavebních zkušebních laboratoří / sušičky, míchačky, vany pro uskladnění vzorků apod..
 • Zkušební lisy pro dynamické zkoušky, také za různých klimatických podmínek.
 • Laboratorní nábytek
 • Speciální zkušební standy pro zátěžové zkoušky betonových nosníků a betonových konstrukcí.
 • Zkušební lisy pro zkoušky cihel.
 • Zkušební stroje a zařízení na zakázku dle požadavku zákazníka.

 

Digitální zpracování výsledků měření a zejména napojení lisů na PC s programovým vybavením M TEST řadí tyto zkušební přístroje do špičky v této třídě.

 

více...


Modernizace strojů

 Modernizování zkušebních strojů je v dnešní době velice vyhledávanou variantou pro kvalitní testování s využitím původních strojů avšak nasazením aktuální moderní elektroniky a zejména komfortního sofwarového vybavení.

 

Neustále rostoucí požadavky na kvalitu materiálů, zavádění norem ISO, nových podnikových norem a v neposlední řadě testování dle standardů Evropské Unie vytvářejí tlak na zkvalitňování a zpřesňování procesu testování materiálů. Nasazením výpočetní techniky v kombinaci s výkonnou měřící technikou tyto požadavky jistě splní. Navíc výpočetní technika zajistí dlouhodobou archivaci a rychlou dostupnost naměřených dat s případnou distribucí po počítačové síti.
 

 Většina starších zkušebních zařízení je vybavená zastaralou elektronikou avšak zkušební rám stroje může bez problému dále sloužit. Naše firma si Vám touto cestou dovoluje nabídnou cenově dostupné řešení moderního přístupu k testování materiálu.

 

Již dlouhou řadu let modernizujeme zkušební zařízení různých výrobců jako např, firmy TIRA, WPM, Zwick, Instron, UTS, Inova,TONItechnik, Seidner,  apod..

 

Jako dobrý příklad kvality námi provedených modernizací je také stále se rozšiřující referenční listina zákazníků, kterou Vám rádi poskytneme.

 

více...Tvrdoměry

Přístroje pro měření tvrdosti materiálů podle zkušebních metod Brinella, Vickerse, Rockwella, Superrockwella, Knopa, a dalších.
  V zastoupení firem KB Prüftechnik,   GnehmWPM zde naleznete širokou škálu tvrdoměrů od manuálních až po automatické s optickým nebo digitálním vyhodnocením, s možností napojení na osobní počítač s programovým vybavením pracujícím pod operačními systémy Microsoft WINDOWS® v české verzi. Současně provádíme modernizace tvrdoměrů s napojením na PC, servis a kalibrace.

více...


Vibrační technika

  Vibrační technika slouží k simulování několikanásobného přetížení při různých kmitočtových změnách v různých podmínkách. Cílem je stanovení životnosti a spolehlivosti zkoušených prvků (elektronika, letecké přístroje, součástky atd.)

 

více...


Vyvažovací stroje

Tato zkušební technika zabezpečuje dokonalé vyvážení rotujících dílů, tak aby nedocházelo k předčasným opotřebováním unášecích a úložných prvků, odstranění nežádoučích chvění u strojů a zařízení používající rotující části.

 

více...